Psikometrik Testler

  • Çocuklarda özel öğrenme güçlüğü tanı değerlendirmesi
  • Bender-Gestalt
  • Koppıtz
  • Benton Görsel Bellek Testi
  • CAT
  • Louisa Duss
  • Frostig
  • AGTE
  • OKHT Metropolitan
  • Wechsler çocuklar için zeka ölçeği

Takip Edin

Uzm.Dr.Seçil Gassaloğlu'yu sosyal medya da takip edin.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.